Her følger videre restaurering av Antonio Carraro Superpark 4400.