Mannen som aldri gir opp. Lier Traktor er stolt av en slik sjafør.